Köpvillkor

Home/Köpvillkor
Köpvillkor 2017-07-01T19:49:30+00:00

KÖPVILLKOR

 1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Köpvillkor”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.moroliviagården.se och därtill hörande sidor, ”Galleri Kvarnplan – Mor Oliviagården” MOG). Avtal ingås mellan dig och Konstnären direkt. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via MOG.

1.2
MOG följer regler samt föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på MOG måste Du ha fyllt 18 år. MOG accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. MOG förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
MOG reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på MOG, exempelvis fel i produktbeskrivning eller annan specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om ett konstverk finns i lager. MOG har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer MOG naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan MOG fortsätter med beställningen. MOG kan inte garantera att bilderna på konstverken återger konstverkets exakta utseende eller skick. MOG ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

1.5
MOG, samt allt innehåll på sidan som inte ägs av tredje part, ägs av MOG. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från MOG.

 1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via MOG måste Du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder Du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt MOGs Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när MOG bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från MOG per e-post. MOG uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med MOGs kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av MOG. Om beställningen återkallas så kommer MOG att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
MOG rekommenderar att Du skapar ett medlemskonto innan Du handlar på MOG. När Du registrerar ditt medlemskonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om MOGs behandling av personuppgifter finns i MOGs Integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till MOG om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om MOG misstänker att Du missbrukar ditt medlemskonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Köpvillkoren har MOG rätt att stänga av dig. MOG har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte fraktavgifter och försäkring, som anges separat i varukorgen.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på MOG och betalningen sker via PayPal.

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Konstverk som finns till försäljning levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på MOG. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 90 arbetsdagar räknat från det att MOG skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. (Bland annat kan leveranstider styras av beställning av material och produktion av ramar till verken). Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 90 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.2
Oavsett leveranssätt ska konstverket tas emot eller hämtas av den som gjort köpet personligen med giltig legitimation och ordernummer. Om Du valt alternativet att hämta konstverket själv på plats bokar du tid för detta hos respektive Konstnär/Galleri, dock senast inom 14 dagar från det datum MOG skickat bekräftelse på ditt köp.

 1. ÅNGERRÄTT

6.1
Alla köp på moroliviagården.se omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) vilket innebär att Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du tagit emot konstverket. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela MOG detta inom 14 dagar från det att Du tagit emot det beställda konstverket (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
Varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

(b)
Skadade varor som inte längre är i samma skick som vid leverans.

(c)
Vid köp som genomförs på plats hos Konstnären/Galleriet/eller annan lokal där konstverket finns till försäljning (exempelvis på mässor, konstrundor, mm).

6.3
I samband med en beställning av ett konstverk för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

6.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till MOG. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på konstverket och Konstnären/Galleriet i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

6.5
Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och alla nödvändiga försäkringar. Väljer du att returnera konstverket på egen hand är det du själv som ansvarar för konstverkets skick under returfrakten. Om du väljer att returnera via ett fraktbolag ska konstverket returneras via samma specialiserade konstfraktbolag som används av MOG, ArtMove. Vi rekommenderar alltid att välja ArtMove för säker returfrakt. Returer ska göras till Konstnären/Galleriet enligt de metoder och anvisningar som anges av MOG.

Konstverket ska skickas i retur inom 7 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till MOG.

6.6
När Du ångrar ditt köp betalar MOG tillbaka det belopp som Du betalat för konstverket, exklusive frakt- och försäkringskostnader.

6.7
MOG betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum MOG tagit emot meddelande från Konstnären/Galleriet eller ArtMove om att konstverket har returnerats tillbaka i oförändrat skick. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. GARANTI OCH REKLAMATION

7.1
Konsten som presenteras på MOG består av hantverksmässigt framställda konstverk och/eller konsthantverk som kan ha normal och olika ålderspåverkan. Ett unikt konstverk som är målat kan ha ojämnheter i färgpåläggning som inte är ett fel utan faller under konstnärlig frihet. Du förstår och accepterar att färgerna i konsten som presenteras på MOG kan se olika ut på olika skärmar och kan därmed skilja sig mot färgåtergivningen i verkligheten.

Samtliga verk finns i de flesta fall att besiktiga personligen inför ett köp hos respektive Konstnär/Galleri.

 1. LÄNKAR

8.1
MOG kan länka till andra webbplatser som ligger utanför MOGs kontroll, och webbplatser utanför MOGs kontroll kan länka till MOG. Även om MOG försöker säkerställa att MOG enbart länkar till webbplatser som delar MOGs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är MOG inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 1. FORCE MAJEURE

9.1
MOG ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som MOG inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar MOG dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och MOG rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

10.1
MOG förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Köpvillkor kommer att publiceras på MOG. Ändringar gäller från det att Du har accepterat köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på MOG). MOG rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på MOG regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Köpvillkoren.

 1. OGILTIGHET

11.1
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med MOG.

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med MOG, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se.

Vid eventuell tvist följer MOG beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag med Karlskrona tingsrätt som första instans.

Datum: 2017-07-01, Galleri Kvarnplan – Mor Oliviagården