Husets historia

Home/Husets historia
Husets historia 2022-06-08T21:18:11+00:00

Marken

I hörnet av å-kröken har det enligt en sägen funnits ett kloster intill vattenfallet, vi vet inte mycket om detta. Det finns dock nedtecknat i äldre handlingar exempel som visar att det kan varit så. Alla handlingar från den äldre tiden har försvunnit, (kanske kan det finnas något kvar av handlingar i riksarkivet i Köpenhamn? Säkert vet vi att här har funnits ett hospital, först i liten omfattning, senare slogs det samman med dåvarande ”spetälskehuset” som fanns utanför stadsgränsen, efter Ronneby järnvägsstation.

 

De återstående delarna av denna anläggning revs efter Erik XIV:s blodbad här i Ronneby. En händelse som gjorde att hela staden ödelades och skövlades. Hospitalet och den lilla stadskyrkan hade då fyllt ändamål och ”Fattiglyckan” kunde användas för annat. Att det varit en anläggning för spetälska förstår vi när vi kvarteren här nere heter ”Georg” eller att helgeandshuset kallades ”St Jörgens hospital”. Båda dessa namn är förknippade med de spetälskas skyddshelgon. Hospitalet låg också nära vatten och de stora och skrämmande vattenfallet – Silverfallet”.

 

Att drabbas av spetälska var verkligen en svår lott, för de drabbade lästes en begravningsmässa och sedan fick de aldrig mer komma ut bland allmogen igen, trots att de kanske kunde leva i många år efteråt. Vårt nuvarande stadshus som finns på andra sidan av ån ligger på kvarteret ”Fattiglyckan” och vi vet att denna jordbit, brukades av Helgeandssjukhuset eller hospitalet som det ibland kallades för. Att platsen har gamla anor förstår vi när det var här till fallet som våra första ”invandrare” kom när det paddlade upp i ån vi har en stenåldersyxa som hittats intill ån och vi vet att det har varit en kultplats här. Vattenfallet var en mäktig händelse i varje persons liv att få se eller komma till.

Grottan

Grottan är en utsprängning av berget från 1700-talet. Man kunde på detta sätt utnyttja vattnet på ett effektivare sätt. Detta skedde efter en vårflod som nästan raserade hela fallet. Du kommer till Grottan via den lilla gången mellan huset och forsen.

Det påstås att här funnits ett litet altare anlagt precis nedanför vattenfallet, strax där Mor Oliviagården nu finns. Där kan ni se hur vår Ronnebykonstnär, Christian Johansson, tänkt sig det. Altaret är modernt i utformning men är infattat i en kupol av gammal stil. All design och arbete är utfört av Christian Johansson.

Att vandra omkring i trädgården kan alltså vara att minnas, fantisera och höra historiens vingslag nedanför Silverfallet här i Ronneby.